top of page

Boköversikt

 

Under de tidiga timmarna den 8 september 1994 fann jag mig själv föras upp för en svagt upplyst, slingrande trappa i tornet på Fairmile Lunatic Asylum, ett gotiskt undergångsslott som hade öppnat 124 år tidigare. Vid den tiden trodde jag att NHS hade avgått några år tidigare. Det var nu en del av ett nätverk av fabriker som planerades att aktiveras efter att Berlinmuren fälldes. Sovjetunionen hade låtit sig komma i en sociologisk termodynamisk kontakt med väst som planerats många år tidigare. Inne i denna fabrik fördes de fattiga människornas förtvivlade själar bort, vilket gjorde att de fick sina mest grundläggande element. De var nu redo att omprogrammeras av Warszawapaktens psykiatriker innan de släpptes, varpå de skulle angripa det västerländska samhället och göra det helt förenligt med den sovjetiska masterplanen.  Inom några dagar efter min ankomst fick jag en överväldigande lust att skriva ner vad jag trodde hade hänt. Bara jag, tillsammans med de militära specialstyrkorna verkade det som, hade motståndskraften att förhindra att deras plan lyckades. Den brittiska underrättelsetjänsten hade sin egen plan, med mig i centrum. De hade utrustat mig med MTRUTH, Mobile Tactical Reconnaissance Unit Telecommunications Harness, den ultimata elektroniska förstärkningen för soldaten i strid. Bortsett från skräcken över vad som pågick i asylen behövde jag låta världen veta för eftervärlden att uppenbarelsen av min träning för detta 

PhDpic (3).jpg

PhD prisutdelning 1989

mission under månaderna före min ankomst på våren var en iscensatt händelse. Detta hade utformats specifikt av säkerhetstjänsten för att introducera mig i denna bisarra, ridderliga och heroiska strävan. Ett 10 000 000 pund stunt för välgörenhet var det minsta som skulle göra övningen rättvisa.  Medan medicinen jag fick försämrade de fantastiska vanföreställningarna skulle det ta ett tiotal år av läkemedelsprövningar, upprepade tvångsinläggningar och sökande efter mening i sökandet efter den blivande monarkens försvunna husdjur innan jag verkligen övervann vanföreställningarna i någon konsekvent grad. Utan tvekan var alkoholkonsumtionen under denna tioåriga kamp, inte med Sovjetunionen utan med paranoid schizofreni, den sjukdom jag faktiskt upplevde, en viktig eller till och med livsviktig faktor.  Jag tyckte att sjukdomen var inspirerande och medan jag under mitt enda besök på Fairmile ännu inte hade fått tillräckligt med material för att slutföra boken fick jag mycket inspiration under dessa år och månader. Mycket av detta berodde på den suicidala bieffektmisären av vad som verkade vara en oändlig serie droger som jag inte var lämpad för och som bara förstärkte mina initiala vanföreställningar om att jag levde i någon form av stalinistisk stat i en stat, mitt hemland. Storbritannien, ett land jag upprepade gånger flydde in i och gick till mark i.  Hur dåliga saker som helst gav jag aldrig upp och kände alltid att jag var på väg till något värt det i slutändan om jag bara kunde fortsätta och få ner mina tankar, en uppgift som jag äntligen tog mig an efter sex års erfarenhet, även om jag bara fick för att slutföra boken, vars skrivande var min återhämtningsresa, ett decennium in.  Jag hoppas att boken kommer att hjälpa andra på deras egna vägar till återhämtning. Jag tror inte att jag är helt vilseledd om jag föreställer mig att det kan rädda en sådan stenig resa som den jag har varit tvungen att göra. Jag hittade aldrig prins Charles hund, men jag hittade all en  kanske hoppas på en sådan ädel satsning, inklusive min mentala hälsa. För det jag tror att jag har skrivit är mycket mer än en berättelse som bara är av medicinskt intresse: det är en äventyrshistoria, och inte en utan humor.

bottom of page