top of page

Användbara länkar
 

Jag hoppas att följande länkar kommer att vara användbara. Om du har några förslag på ytterligare länkar till denna sida, tveka inte att göra det  maila mig.

www.111.nhs.uk

www.businesscostsaver.co.uk/guide-for-veterans  (Psykisk hälsa, boende och ekonomisk guide för veteraner

www.cope-support.org (Stöd till vårdare av personer med schizofreni)

www.cqc.org.uk  (Vårdkvalitetskommission)

www.finty.com/resources/managing-money-pressures  ( Pengar & mental hälsa - praktiska ekonomiska färdigheter för att hantera pengar)

www.futurelearn.com/subjects/psychology-and-mental-health-courses (onlinekurser i psykologi och mental hälsa från  Camden, London)

www.gov.uk/mental-health-tribunal (Mental Health Review Tribunal)

www.insurancewith.com/medical-conditions/mental-health-travel-insurance/depression-guide/

www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20/contents (Mental Health Act 1983)  

www.medicalxpress.com/news/2015-10-inflammation-brain-linked-schizophrenia.html (PET-skanningsbild av schizofrena och friska hjärnor  

www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/schizofreni

www.metanoia.org/suicide  (Begå inte självmord, vi dör alla till slut ändå!)  

www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/lgbtq-mental-health

www.mind.org.uk  (Sinne)  

www.nhs.uk

www.nice.org.uk/guidance/CG178  (NICE schizofreniriktlinje)

www.nsfscot.org.uk  (National Schizophrenia Fellowship Skottland)  

www.rcpsych.ac.uk/mental-health/problems-disorders/schizophrenia (Royal College of Psychiatrists)

www.rethink.org  (Ompröva)

www.riftrefunds.co.uk/tax-refunds/uk-tax-refund-advice/tax-debt-and-mental-health

www.sane.org.uk/uploads/Schizophrenia.pdf  (FÖRNUFTIG)
www.schizophrenia.com/family/Famous.html  (berömda schizofrena)

bottom of page