top of page

Användbara telefonnummer

NHS  - 111  (24 timmar)
Saneline - 0300 304 7000
  (öppet 1630 till  2230 timmar)
samariter - 116123
  (24 timmar)
Tänk om 0300 5000 927
  (öppet 0930  till 1600  Måndag fredag)

bottom of page