top of page

Paranoid schizofreni symtom

Paranoid schizofreni-symtom: skillnaden mellan det positiva och det negativa

Om du eller någon du älskar hanterar paranoida schizofrenisymptom, kan terminologin som används för att skilja mellan olika typer av symtom vara förvirrande. I vardagen är positiva symtom bra saker och negativa symtom är dåliga saker. När det gäller schizofrenisymptom är termerna negativa symtom på schizofreni och positiva symtom på schizofreni lite olika.

 

Positiva symtom är saker som läggs till en persons psykiska hälsotillstånd, såsom vanföreställningar, hallucinationer eller nya tankemönster. Det här är inte nödvändigtvis bra saker - de är helt enkelt saker som inte finns där när en person upplever fullständig mental hälsa. Negativa symtom är saker som saknas i en persons psykiska hälsotillstånd. Detta kan inkludera att bli katatonisk (röra sig väldigt lite), deprimerad eller uppleva långsamt eller oorganiserat tal.

 

Om du kämpar med paranoida schizofrenisymptom kan det vara förvirrande att skilja mellan positiva symtom på schizofreni och negativa symtom på schizofreni. Prata med din psykvårdsgivare för att få klarhet i hur du kan skilja mellan dina symtom. Att förstå hur man kommunicerar med din vårdgivare är avgörande för att få behandling av hög kvalitet som leder dig på vägen mot återhämtning.

bottom of page