top of page

DENNA TJÄNST INNEHÅLLER  ÖVERSÄTTNINGAR DRIVS AV GOOGLE. GOOGLE AVSÄKER FRÅN ALLA GARANTIER RELATERADE TILL ÖVERSÄTTNINGARNA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER OM NOGGRANNHET, PÅLITLIGHET OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGON PART.

Schizofreni GB  webbplatsen har översatts för din bekvämlighet med hjälp av översättningsprogram som drivs av Google Translate. Rimliga ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla en korrekt översättning, men ingen automatiserad översättning är perfekt och den är inte heller avsedd att ersätta mänskliga översättare. Översättningar tillhandahålls som en tjänst till användare av Schizophrenia GB  webbplats och tillhandahålls "i befintligt skick". Ingen garanti av något slag, vare sig uttryckt eller underförstått, lämnas beträffande riktigheten, tillförlitligheten eller riktigheten av översättningar gjorda från engelska  till något annat språk. En del innehåll (som bilder, videor, Flash, etc.) kanske inte är korrekt översatta på grund av begränsningarna i översättningsprogramvaran.

Den officiella texten är den engelska versionen av webbplatsen. Eventuella avvikelser eller skillnader som skapas i översättningen är inte bindande och har ingen rättslig verkan för efterlevnad eller verkställighetsändamål. Om några frågor uppstår angående riktigheten av informationen på den översatta webbplatsen, vänligen hänvisa till den engelska
  version av webbplatsen som är den officiella versionen.

bottom of page